Fórvert / medeier


Jeg er alltid på utkikk etter gode fórverter / medeiere. Det er viktig å tenkte på at det er et stort ansvar hvis man skal være fôrvert / medeier, da man forvalter en oppdretters førstevalg i et kull, og håp for framtidig avl. Hvis man skal være en fórvert / medeier på en hund fra Star of Evaras så er det viktig for meg med et godt samarbeid. Grunnen for at jeg ønsker fórverter / medeiere er fordi jeg ønsker at hundene skal bli fulgt opp på best mulig måte.  Jeg skal ikke ha flere hunder hjemme enn det jeg klarer å følge godt opp. Jeg ønsker å bruke alle hundene jeg har aktivt i ulike hundesporter, stille de på utstilling og ikke minst så er de familiemedlemmer for oss.

Hvis man er fórvert / medeier på en hund fra Star of Evaras så skal hunden stilles ut på minst 3 utstillinger før fylte 3 år. Jeg kan være behjelpelig med å stille ut hunden hvis det passer med lokasjon. Jeg ønsker også at hunden skal konkurreres med i minst en hundesport (agility, rally lydighet, lydighet, bruks, m.m). Det er ikke et krav, men et ønske at hunden får vist fram sine egenskaper i en eller annen gren. 

Helfór betyr at oppdretter har rettighet til to kull, og fôrvert betaler ikke noen kjøpesum for valpen. Prisen man betaler er et langvarig og forhåpentligvis godt samarbeid, samt at man legger arbeid ned i å skape en trygg og god hund, samt er med på å merittere hunden. Etter at avtalen er fullbyrdet, vil hunden overføres i fôrvertens eie. Utgifter i forbindelse med avl (HD/AD/MH/øyne/DNA test) betales av oppdretter til avtalen er fullbyrdet.

Halvfôr er omtrent det samme, men betyr at oppdretter kun har rett på ett kull. Fôrvert betaler halv valpepris, og hunden overføres til fôrvert etter at avtalen er fullbyrdet. Oppdretter betaler halvparten av utgifter i forbindelse med avl (HD/AD/MH/øyne/DNA test).

Ta gjerne Kontakt hvis du tenker at dette kan være en avtale for deg.